Activitatea se realizează în conformitate cu prevederile legislației specifice (Legea 333 din 2003 și H.G. 301 din 2012), asigurand la nivelul obiectivelor;
Evitarea agresării personalului de către persoane ce ar putea intra în mod abuziv sau fraudulos înseamnă evitarea producerii unor accidente de muncă.

 • Prevenirea sustragerilor de bunuri
 • Activități de control acces, persoane și autovehicule
 • Activități de verificare documente de însoțire a mărfurilor și de înregistrare a intrărilor și ieșirilor de bunuri
 • Supravegherea obiectivelor, atât prin patrulare și observare, cât și prin monitorizare video, prin dispecerat

Asigurăm activitatea de pază și protecție în Bacău și alte orașe pentru următoarele tipuri de obiective:

 • Fabrici
 • Ferme
 • Depozite
 • Autobaze
 • Showroom-uri
 • Ansambluri rezidențiale, restaurante, hoteluri
 • Șantiere de construcții
 • Altele